Welcome to PHATGLOBAL GROUP
Dự án đã triển khai

cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Xây dựng đường ôtô cao tốc Sài gòn – trung lương gói thầu số 4

Chi tiết dự án

Dự án khác

Xây dựng xứ lý nền đất yếu Dự án đã triển khai

Xây dựng xứ lý nền đất yếu

Xây dựng xứ lý nền đất yếu gói thầu số 1 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật KCN Phú Mỹ 3 – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè Dự án đã triển khai

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Xây dựng đường kè gói đầu 11B1 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM ( kênh nhiêu lộc – thị nghè)