Welcome to PHATGLOBAL GROUP
Dự án đã triển khai

Xây dựng xứ lý nền đất yếu

Xây dựng xứ lý nền đất yếu gói thầu số 1 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỷ thuật KCN Phú Mỹ 3 – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi tiết dự án

Dự án khác

cao tốc Sài Gòn –  Trung Lương Dự án đã triển khai

cao tốc Sài Gòn – Trung Lương

Xây dựng đường ôtô cao tốc Sài gòn – trung lương gói thầu số 4
Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè Dự án đã triển khai

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Xây dựng đường kè gói đầu 11B1 dự án vệ sinh môi trường TP.HCM ( kênh nhiêu lộc – thị nghè)